חיפוש
  • Lior Ostashinsky

מדוע הרגולציה בתחום הביטוח בארה"ב כה מורכבת? ומה הסיבה לכך שיש שם שני שוקי ביטוח?

עודכן ב: 10 דצמ 2019

מה הסיבה למורכבות המיוחדת של הרגולציה בתחום הביטוח בארה"ב? מדוע קיימים שם שני שוקי ביטוח? ומהם התנאים לפעילות בכל אחד מהם?


הכרת המבנה הרגולטורי

בארה"ב 50 מדינות (וגם מחוז פדרלי אחד ומספר טריטוריות). בשל המורכבות שנוצרת מהיות ארה"ב רפובליקה המאגדת בתוכה 50 מדינות וכדי להימנע מאי הודאות והבלבול הפונטנציאליים שעלולים להיות פועל יוצא של מבנה זה, חקיקה בתחומים מסוימים בארה"ב, כגון בתחום ניירות הערך ופשיטות הרגל הנה פדרלית וככזו חלה על כל המדינות באותו אופן. עם זאת, קיימים תחומים רבים במשפט האמריקאי בהם החקיקה אינה פדרלית (הסיבות לכך חורגות מהיקף הדיון כאן) ודיני ביטוח הוא אחד מהם. לכל מדינה ומדינה בארה"ב מערכת חוקים משלה המסדירה תהליכי רישוי, אישור ופיקוח בתחום הביטוח. כתוצאה מכך, המבקשים לפעול בתחום הביטוח בארה"ב צריכים להתמודד עם 50 מערכות חוקים שונות ועם הרגולטורים של כל אחת מ-50 המדינות בנפרד. התמודדות עם מספר רב כל כך של רשויות שונות איננה דבר פשוט כלל ועיקר.


שני שוקי הביטוח בארה"ב

בארה"ב קיימים שני שוקי ביטוח: השוק הראשי, הנקרא ה-Admitted Market והשוק המשני, הנקרא ה-Surplus Lines Market, שהוא למעשה ה-Non-Admitted Market. חברת ביטוח המבקשת לפעול בשוק הביטוח הראשי צריכה לעבור הליך אישור מקיף מול הרשות המפקחת על הביטוח בכל מדינה ומדינה בארה"ב. כדי לקבל את האישור המיוחל, על המבקשים לעמוד בשורה ארוכה של תנאים מקדימים הכוללים, בין היתר, שאלונים מפורטים על הפעילות המתוכננת, הנחיות מפורטות לגבי המבנה המשפטי של החברה וסוגיות שונות הקשורות לממשל תאגידי, הצגת דו"חות כספיים ותחזיות פיננסיות, הצגת תוכנית פעילות מפורטת בהתאם לסוגי הביטוח שבכוונת החברה למכור, ביקורת של אתר החברה ע"י בוחנים של הרשות לפיקוח על הביטוח, עמידה בדרישות הון מינימליות ועוד.

עם זאת, יש לציין כי ה-National Association of Insurance Commissioners (ה-NAIC), ארגון כלל-ארצי שמטרתו, בין היתר, ליצור אחידות בין המדינות בסוגיות שונות הקשורות לרגולציה של תחום הביטוח בארה"ב, יצר את ה-Uniform Certificate of Authority Application (ה-UCAA), שהוא מעין נוהל אחיד אשר מטרתו להקל על אלו המבקשים לקבל רישיון להפעיל חברת ביטוח במספר מדינות, כך שלפחות תהיה אחידות בפורמט של טפסי הבקשה ובמידע הנדרש בהם. האחידות שיצר ה-UCAA אמנם הקלה מאוד, אך עדיין המבקשים צריכים להגיש את הבקשה לכל מדינה בה הם מעוניינים לפעול בנפרד ונתונים להליך בחינה וביקורת של כל מדינה בנפרד (ולחלק מהמדינות יש דרישות נוספות).

לעומת זאת, כדי לפעול בשוק הביטוח המשני, ה-Surplus Lines market, אין צורך לעבור הליך אישור על ידי הרגולטורים של המדינות השונות. אם המבטח שמעוניין לפעול בשוק המשני הוא אמריקאי, הוא נדרש רק להיות בעל אישור לעסוק בפעילות ביטוחית בשוק הראשי במדינת התושבות שלו (Domiciliary Jurisdiction) ולעמוד בדרישת הון מינימלי. אם המבטח אינו אמריקאי (Alien Insurer) הוא רק צריך להופיע ברשימת המבטחים הרשאים (Eligible) לפעול בשוק המשני, המנוהלת על ידי ה-NAIC. על מנת להופיע ברשימה זו, על המבטח הזר לעמוד, בעיקר, בדרישות הון מינימלי ובדרישות מינימליות לדירוג החוב שלו. מכאן, שחסמי הכניסה לשוק המשני נמוכים באופן משמעותי מאלו של השוק הראשי: ראשית, בשל הסטנדרט הכלל-ארצי שיוצר אחידות ופוטר את חברות הביטוח המבקשות לפעול בשוק המשני מהתמודדות עם 50 רשויות ביטוח שונות; ושנית, מכיוון שהתנאים להוספת חברות ביטוח לרשימת המבטחים הרשאים לפעול בשוק המשני פחותים משמעותית מתנאי הרישוי והאישור הנדרשים על ידי כל מדינה בארה"ב בה מבקשת חברת ביטוח לפעול בשוק הראשי.


מהו ההבדל המהותי בין השוק הראשי (ה-Admitted Market) לשוק המשני (ה-Surplus Lines Market)

שוק הביטוח הראשי הוא הזירה העיקרית לפעילות הביטוח בארה"ב, אך הוא לא נותן מענה לכל צרכי הביטוח של המבוטחים. ישנם סוגי סיכונים מסוימים שחברות ביטוח בשוק הראשי מעדיפות לא להיחשף אליהם ולא לתת כיסוי עבורם מסיבות שונות. זה יכול להיות מכיוון שאין בידן מספיק אינפורמציה על מנת לתמחר את הסיכון, או אולי משום שהכיסוי המבוקש הוא בתחום בו לחברות הביטוח יש ניסיון רע וספגו בו הפסדים בעבר, או בגלל שלמבקש הביטוח היו תביעות בעבר באותו סוג כיסוי שהוא מבקש עתה לקבל ועוד שלל סיבות כראות עיניהם של המבטחים ולמיטב שיקוליהם העסקיים. מצב זה הביא להיווצרותו של השוק המשני שנוצר על מנת לאפשר למכור מוצרים ביטוחיים למבוטחים שמתקשים למצוא את הכיסוי הביטוחי המתאים עבורם בשוק הראשי. תהיינה הסיבות להיעדר כיסוי מתאים בשוק הראשי אשר תהיינה, השוק המשני נועד לתת מענה לאלו המבקשים לקבל כיסוי ביטוחי שלא ניתן להשיג בשוק הראשי.


מה נדרש בכל אחד מהשווקים לפני שניתן למכור כיסוי חדש?

כל סוג כיסוי חדש העתיד להימכר בשוק הראשי נדרש לעבור תהליך אישור מדוקדק של הרשויות, הכולל, בין השאר, את תגמולי הביטוח במקרה של אירוע ביטוחי, החריגים הכלולים בפוליסה ומבנה התמחור שלה. בשוק המשני, לעומת זאת, אין דרישה לקבלת אישור שכזה לפני מכירת הכיסוי בשוק, אך המתווכים בשוק המשני, שהנם גורם דומיננטי בפעילות בשוק זה - כפי שיוסבר להלן, נדרשים ברוב המדינות להוכיח כי ביצעו חיפוש נאות לצורך מציאת כיסוי מתאים בשוק הראשי (Diligent Search), אך מאציהם עלו בתוהו. ברוב המדינות הוכחת ביצוע חיפוש שכזה מתבצעת באמצעות הצגת מספר נהודעות סירוב למתן כיסוי עבור סוג הביטוח הספציפי הנדרש (Declinations), ממבטחים הפועלים בשוק הראשי במדינה בה מבוקש הכיסוי.


המתווכים בשוק המשני (Surplus Lines Brokers)

מכיוון שרמת הפיקוח על חברות ביטוח הרשאיות לפעול בשוק הביטוח המשני בארה"ב נמוכה, הדרך של המדינות לא להותיר שוק זה פרוץ ולפקח על התנהלותו היא באמצעות רישוי ופיקוח על המתווכים הפועלים בשוק המשני, ה-Surplus Lines Brokers. כל עסקה ביטוחית המתבצעת בשוק המשני צריכה לעבור דרך ברוקרים אלו המשמשים כגורם מתווך בין חברות הביטוח המוכנות לספק את הכיסוי המבוקש שסורב ע"י מבטחים בשוק הראשי לבין סוכן הביטוח (ה-(Retail Producer שפועל עבור הלקוח לצורך השגת הכיסוי המבוקש.


תפקידו של Lloyd's בשוק המשני

כבר למעלה ממאה שנה ש-Lloyd's , גוף הביטוח הייחודי והגדול, שמקום מושבו בלונדון, הוא "שחקן" דומיננטי בשוק הביטוח המשני בארה"ב. Lloyd's אינו חברת ביטוח, אלא שוק המאגד מבטחים המעוניינים לפזר ביניהם סיכונים. שוק זה מורכב מסינדיקטים רבים של מבטחים הפועלים בכל העולם. בכל סינדיקט כזה יכול להיות מבטח אחד או קבוצה של מבטחים. לכל סינדיקט יש Managing Agent אשר מנהל את הפעילות החיתומית והשוטפת שלו. החתמים שפועלים תחת Lloyd's רשאים לפעול בשוק המשני בכל המדינות והטריטוריות של ארה"ב ולספק לשוק האמריקאי פתרונות ביטוח שלא ניתן להשיגם בשוק הביטוח הראשי בארה"ב.


אם אתם מתעניינים בהשקת פעילות בתחום הביטוח בארה"ב, בין אם כחברת ביטוח ובין אם כמתווכים או כסוכנים, אתם מוזמנים ליצור עמי קשר ואשמח לסייע.


עו"ד ליאור אוסטשינסקי

מוסמך במדינת ניו יורק, ארה"ב ובישראל

lior@ostashinsky-law.com

28 צפיות

© 2019 by Lior Ostashinsky Law Office

FOLLOW US:

  • w-facebook
  • w-twitter