מיזוגים ורכישות

מיזוגים ורכישות:

משרדנו מייעץ ומלווה מהלכים של מיזוגים ורכישות בין חברות בישראל ובארה"ב. ייעוץ זה כולל הצגת האלטרנטיבות השונות לביצוע המהלך לדירקטוריון, דיו-דיליג'נס של חברת המטרה, ייעוץ משפטי לכל אורך המשא ומתן, הכנת ההסכם העיקרי וההסכמים המשניים הנלווים לו.