חוות דעת משפטיות

חוות דעת משפטיות:

משרדנו עוסק במתן חוות דעת על מגוון רחב של נושאים ופעולות עסקיות הקשורות בתחום החברות וניירות הערך בישראל ובארה"ב המצריכות בדיקת היתכנות משפטית. משרדנו מבצע בדיקה מעמיקה של הנושאים שעל הפרק ומכין חוות דעת לדירקטוריון, לרשות ניירות ערך ו/או לבורסה ומנהל את ההתדיינות איתן בכל הנוגע למהלך עליו ניתנה חוות הדעת המצריך היתר מרשויות/גופים אלו. משרדנו גם כותב חוות דעת המאפשרות שחרור חסימה ממניות של חברות הנסחרות בארה"ב בהתבסס על חוק 144 וסעיפים אחרים תחת חוק ניירות ערך האמריקאי ומטפל בהשלמת הליך הסחרת המניות מול הטרנספר אייג'נט והברוקר באמצעותו בעל המניות מעוניין לסחור בהן.